Till huvudinnehåll

Utsmyckningar

Lycksele är kända för sina utsmyckningar och med åren har de blivit en del av stadens identitet. 

Flera av utsmyckningarna är permanenta konstverk som står ute året runt. Staden utsmyckas även efter årstiderna vilket gör att stadens rum är i en ständig förändring.

En av stadens rondeller utsmyckas varje år efter årstiderna med årstidstypiskt tema. Flera är utsmyckningar är tillverkade av gatu-parkenhetens personal.

Humla i vas.jpg

Rondellen spindel.jpg

Blomvasen med både humlor och spindlar

Rondellen bilen.jpg

Rondell häst.jpg

Rondell hälge.jpg

Älgen Hälge

Rondell tomte.jpg

Första advent anländer tomten 

Snögubben med halsduk.jpg

Snögubben

Rondell häxa.jpg

Ett landmärke och utsmyckning som Lycksele har under vinterhalvåret är ispelaren. År 1999 mättes rekordhöjden till 49,54 meter, men ännu har inte drömgränsen 50 meter nåtts.

sidbild Ispelaren januari. Foto Mikaela Åström.jpg

Ispelaren skapade genom vatten som pumpas upp ur älven och sprutas ut upptill på pelaren. Allteftersom vattnet fryser, växer pelaren.

Ispelarens historia

Det var Lycksele kommuns tidigare parkchef Bengt-Lennart Nordlund som kom på idén med en växande ispelare. Första försöket gjordes 1994, men det var första året därpå som det verkligen blev en pelare.

Ispelaren i gult och blått.jpg

Under 2022 belystes ispelaren i Ukrainas färgen för att visa solidaritet och stöd för det ukrainska folket och för demokratin. 

Höjder genom åren

 • 26,10 meter (1995)
 • 45,07 meter (1996)
 • 44,22 meter (1997)
 • 45,51 meter (1998)
 • 49,54 meter (1999)
 • 38,61 meter (2000)
 • 41,40 meter (2001)
 • 27,70 meter (2002)
 • 34,05 meter (2003)
 • 40,42 meter (2004)
 • 48,45 meter (2005)
 • 32,35 meter (2006)
 • 40,66 meter (2007)
 • 21,68 meter (2008)
 • 33,91 meter (2009)
 • 48,51 meter (2010)
 • 33,39 meter (2011)
 • 24,32 meter (2012)
 • 30,03 meter (2013)
 • 19,31 meter (2014)
 • 34,67 meter (2019)
 • 33,60 meter (2022)
 • 20,40 meter (2023)

1998 gjordes torget och gågatan om i Lycksele, från en asfalterad gata och torg till en helt stenbelagd yta. I plattsättningen på torget är en samisk trumma gestaltad och efter gågatan finns renar utspridda i stensättningen.

Spåtrumma Lisa Norberg.jpg

Samma år installerades även torgkulan, en utsmyckning med ett roterande jätteklot som roteras med hjälp av vatten. Kulan är gjord av halländsk granit och har en diameter på 1,2 meter. Den vägen ca 2 700 kg och är i gång året runt.Kulan Lisa Norberg.jpg

Tack vare vattnets rörelse fryser inte kulan fast under vinter utan skapar en vacker is formation som utsmyckar torget under vintern.

Kulan BL-N.jpg

Skulpturen är uppförd på beställning av Ture Johansson, före detta fastighetschef på Lycksele kommun, och symboliserar den kvinnliga kraften och är en hyllning till småbrukar- och torparhustrur som ofta ensam fick bära ansvaret för hemmets skötsel och familjens ekonomi. Konstnären heter Annika Engström och skulpturen blev avtäckt 15 september 1998.

Almas måne Lisa Norberg.jpg

Nybyggarna är en skulptur i sten, uppförd intill landsvägsbron i Lycksele som ett minnesmärke över nybyggarna som kom till Lyckselebygden. Skulpturen är gjord i sten och föreställer en hund, en man samt en kvinna. Den är skapad efter den ursprungliga träskulpturen Nybyggarna av Bengt Fransson.

Statyn är ett resultat på en samverkan mellan företagare och Lycksele kommun som tillsammans finansierat stenskulpturen. På bron intill skulpturen finns en skylt med namn på de företag som med i samverkan.

Staty i älven 2 foto Agne Hörnestig.jpg

Fiskargubben Båtsman är en utsmyckning i Umeälven och varje vår när isen släppt placeras Båtsman och hans träbåt ut med sitt fiskespö i handen. Namnet Båtsman kom till efter en namntävling kommunen hade, båten heter Gertrud och är namngiven efter dess förra ägare.

Fiskare närbild, foto Jessica Tjällman.jpg

Hönsfamiljen är en ny utsmyckning skapad av Christina Söderholm 2022, anställd på gatu-parkenheten. Familjen består av hönor, kycklingar och en tupp som sitter och iakttar torget inför och under påsken.

- Många av våra utsmyckningar har satt Lycksele på kartan och är mycket uppskattade av både medborgare och besökare. Jag vill fortsätta i den banan och göra Lycksele till en trivsam och attraktiv plats att bo och vistas i, säger Christina Söderholm.

Hönsfamilj.jpg

Christina ligger även bakom den nya rondellutsmyckningen som monterades förra året, nämligen hästen. Hon har även utsmyckat blomvasen i rondellen med humlor. Hönsfamiljen är monterade på ett träd och håller utkik över torget. En höna har även funnit sin plats på klockan på torget.

- Hönsfamiljen är gjord av frigolit, trä och väv som jag format och målat. Kombinationen av att arbeta med både fritidsanläggningar, snöröjning och halkbekämpning, parkarbeten samt utsmyckningar gör att mitt arbete är roligt, kreativt och varierat.

Kicki.jpg

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 30 november 2023