Till huvudinnehåll

Graffiti och konstutövning

Bild på grafitti

I Lycksele kommun kan du utöva din graffitikonst. Allt du behöver göra är att ansöka om ett tillstånd.

Tillståndet gäller för graffiti och konstutövning i järnvägstunneln, endast väggarna på insidan av tunneln.

På Grubbans IP intill skateparken finns plywoodskivor uppsatta på nätet mot fotbollsplanen för graffiti och konstutövning. Kontakta kommunen om behovet finns av nya plywoodskiver. Riktlinjerna för graffiti och konstutövning ska följas. 

Riktlinjer

Motiven får ej vara diskriminerande utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, får ej heller vara anstötande eller namnge personer. Gatu/Parkenheten förbehåller sig rätten att göra bedömningen samt ta bort sådana målningar/texter.

Blanketten till ansökan hittar du under E-tjänster och blanketter.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 9 februari 2023