Till huvudinnehåll

Ängar för biologisk mångfald

Lycksele kommun arbetar för att öka den biologiska mångfalden genom att bevara och utveckla parker, grönområden och den tätortsnära skogen.

LONA-projekt

Under 2023 pågår ett LONA-projekt, lokal naturvårdssatsning, där fem ängsytor i Lycksele tätort inventeras med syfte att kartlägga vilka insekter och fjärilar som finns i ängsytorna. Målet med projektet är att på sikt gynna och förbättra situationen för våra vilda pollinatörer genom att bevara ängsytornas värde samt skapa en korrekt skötsel på dessa ytor.

Ytor som ingår i projektet:

  • Ängen mellan Hamnområdet och E12
  • Grundtjärn, Södermalm
  • Forsdala ängen, ovanför Forsbacka
  • Bergmans parken, Norräng
  • Furuvik, mot E12

Karta ängsytor.JPG

Pollinering är livsviktig

Pollineringen behövs bland annat för biologisk mångfald, för vår livsmedelsförsörjning och för en rik småskalig trädgårdsodling. Den bidrar till exempel till en ökad produktion av frön hos drygt 90 procent av världens vilda växter. Idag är dock våra pollinatörer, exempelvis bin, fjärilar och blomflugor hotade och behöver hjälp. Pollinerande insekter har minskat i antal, både globalt och i Sverige. Färre blomrika miljöer, ökad användning av växtskyddsmedel, klimatförändringar är några av de hot som drabbar vilda pollinatörer.

Uppdaterad den 27 juni 2023