Till huvudinnehåll

Elljus- och motionsspår

Skidspår i vackert vinterväder

I Lycksele finns ett varierat utbud av skidspår som passar nybörjare, motionärer och elitåkare. Här hittar du information om skidspåren, om spåren är belysta, längd, skidspårstatus och vem som underhåller dem samt information om draghundskörning.

På skidspår.se finns skidspårsanläggningar registrerade runt om i hela kommunen där du enkelt kan se vilka spår som finns, placeringen på dom samt spårstatusen. 

Med utgångspunkt från Tannens skidstadion finns miltals med spår och slingor, totalt är alla slingor på Tannberget ca 25 km. Skidvärdar kan finnas ute i spåren för att hjälpa till med betalningen.

Multifunktionsbanan

Multifunktionsbanan har fyra, belysta slingor där den kortaste slingan runt Långtjärn är ca 1,6 km. Sträckorna 2 km, 3 km och 4 km är i mer kuperad terräng med branta backar.

Snötillverkning och konstsnöanläggning

På Tannens skidstadion tillverkas konstsnö i början av säsongen för att så tidigt som möjligt kunna erbjuda färdiga skidspår till både skidgymnasiet, föreningar och allmänheten. Snötillverkningen sker efter multifunktionsbanan där det finns vattenposter som snökanonerna kan flyttas emellan. Denna slinga är ca 2,5 km lång men kan variera något neråt beroende på kylan som styr möjligheten till både uppstart men även till hur mycket snö som kan tillverkas.

Tannberget och Hammarkullavägen

Från skidstadion utgår även de längre spåren 10 och 15 km samt ett stickspår till Hammarkullavägen. Skidspåren är belysta från skidstadion men upphör när spåren lämnat multifunktionsbanan.

Priser/Spåravgifter

Alla spår på Tannen inklusive Hammarkulla är avgiftsbelagda. Det är olika avgifter på sommaren och på vintern. På vinter får du ofta nypistade spår och på sommaren sopas banorna vid behov. På Tannens hemsida hittar du aktuella spåravgifter och hur du betalar. Alla inbetalningar går till anläggningen och bidrar till både snötillverkningen och prepareringen av skidspåren. Skidvärdar kan finnas ute i spåren för att hjälpa till med betalning Skidvärdar kan finnas ute i spåren för att hjälpa till med betalningen.

Parkering

På vardagar mellan klockan 07.30-16.00 används parkeringsytan som inte har motorvärmarstolpar. På kvällar och helger finns även parkering vid stadion.

Tannens hemsida finns mer information om anläggningen, spårkartor, spåravgifter med mera.

 

Forsdalas längdskidspår är cirka 2,4 kilometer och utgår från Forsdalaskolans fotbollsplan. Skidspåret är belyst och prepareras under veckodagar av Lycksele kommun för både klassisk åkning och skate.

Spårstatus

skidspår.se finns skidspårsanläggningar registrerade runt om i hela kommunen där du enkelt kan se vilka spår som finns, placeringen samt spårstatusen.

Parkering

På Helena Öhmans väg gäller förbud mot fordonstrafik på Forsdalaskolans skolområde. Det gäller även parkeringsförbudet på båda sidor av vägen. Det innebär att du får varken köra in till vändplanen eller parkera efter vägen när du ska till skidspåret. Efter skoltid och under helgerna får du använda skolans personalparkering.

Träning av draghundar får ske på vissa skidspår på bestämda tider i Lycksele tätort. Här hittar du information om platser och tider. Vid arrangemang utgår träningstiderna.

Tannbergets skidstadion
Alla slingor förutom runt Långtjärn
Måndagar kl. 18.00 - 21.00
Helgdagar kl. 15.00 - 17.00

Övriga tider alltid start vid Hammarkulla.

Tänk på att:

  • Grönt kort krävs för att åka med hund på skidstadion.
  • Visa hänsyn
  • Håll hunden kopplad i och utanför spåret
  • Plocka upp efter hunden direkt

 

Hammarkulla
(Från Lycksele. Kör väg 360 mot Vilhelmina. Ca 1 km från korsningen finns en parkering på höger sida)
Hammarkullavägen samt 10 och 15km spåret
Alla dagar i veckan kl. 08.00 - 22.00
Kväll efter 19:30 får man åka ner på långspåren/skidstadion

Tänk på att:

  • Visa hänsyn
  • Håll hunden kopplad i och utanför spåret
  • Plocka upp efter hunden direkt

 

Priser/Spåravgifter

Alla spår på Tannen inklusive Hammarkulla är avgiftsbelagda. Det är olika avgifter på sommaren och på vintern. På vinter får du ofta nypistade spår och på sommaren sopas banorna vid behov. På Tannens hemsida hittar du aktuella spåravgifter och hur du betalar. Alla inbetalningar går till anläggningen och bidrar till både snötillverkningen och prepareringen av skidspåren.

Vad är grönt kort?
Grönt kort är en kortare utbildning som är ett krav för att få tävla i officiella
draghundstävlingar inom Sverige.

skidspår.se hittar du information om vilka föreningsdrivna skidspår som finns i Lycksele kommun samt information om spårstatus och längd.

Det är inte tillåtet att varken promenera eller springa i skidspåren, det fastställdes av kommunfullmäktige 2019-06-24 i dom allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lycksele kommun, §24. Undantag gäller för motionsspåret runt Långtjärn. Bakom varje skidspår ligger många timmars arbete för att ge våra medborgare och besökare ett bra friluftsliv för motion och rekreation. Respektera att skidspåren är till för skidåkning och inte för promenader eller löpning. Fotavtrycken efter skor förstör skidspåren och förstör skidåkningen för motionärerna. Vid förstörelse behöver skidspåren prepareras på nytt vilket medför kostnader och arbete för både föreningar och kommunen. 

Motionsspår Tannen.jpg

Under barmarkssäsongen är skidspåren fina motionsspår där vissa delar även är belysta på kvällarna. Under vintern är dessa motionsspår snöbelagda och användas som skidspår vilket gör att det inte är tillåtet att vare sig promenera eller springa i dom. Ett undantag är motionsspåret runt Långtjärn, det motionsspåret längs med vattnet är tillåtet att promenera i även vintertid.

Motionsspår Tannen.jpg

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 28 november 2023