Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Trygga Säkra Attraktiva Arrangemang

Folksamling på torget en sensommardag

Trygga Säkra Attraktiva Arrangemang (TSAA) är ett arbetssätt som handlar om att säkerställa fungerande samhällservice och öka attraktiviteten och tryggheten på alla stora sommararrangemang i kommunen.

Arbetet påbörjades under 2018 och resulterade i ett arbetssätt som bygger på samverkansmöten mellan arrangörer, föreningar, kommun och andra berörda myndigheter såsom polis och sjukvård. Dels förberedande träffar för att kartlägga behov och resurser, dels under framförallt motorveckan hålls dagliga morgonmöten med berörda aktörer för att gå igenom aktuella behov och händelser.

Syftet är att genom samverkan och ett strukturerat arbete, stärka våra lokala arrangemang och värna om Lycksele som attraktiv besöksort. 

Uppdaterad den 8 juni 2022

Kontakt


Kundtjänst

telefon 0950-166 00