Till huvudinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse för lycksele.se

Lycksele.se står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Lycksele kommuns webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Nedan finns mer detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Lycksele kommuns webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det förekommer att innehåll som inte är text saknar textalternativ.

 • Det förekommer att innehåll saknar syntolkning.

 • Det förekommer att delar av listor ej är uppmärkt som listor.

 • Det förekommer att innehåll hamnar i en ologisk ordning utan CSS.

 • Det förekommer att funktionen för att skriva ut inte aktiveras av tangenttryckning.

 • Det förekommer att ordningen på fokuserbara komponenter påverkar navigeringen.

 • Det förekommer att syftet med en länk är otydligt.

 • Det förekommer att text på engelska inte är uppmärkt med språkkod.

 • Det förekommer att inmatningsfält saknar ledtext och att det i formulär inte är tydligt vilka fält som är obligatoriska.

 • Det förekommer att HTML-koden inte validerar.

 • Det förekommer att komponenter i användargränssnittet inte har tydliga eller saknar namn eller roller.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det förekommer att innehåll som inte är text saknar textalternativ.

 • Det förekommer att innehåll använder färger på bakgrund och text som har för svaga kontrastförhållanden.

 • Det förekommer att bilder som används har text i bilden.

 • Det förekommer att bildspel och inramat externt innehåll inte anpassar presentation av innehåll responsivt.

 • Det förekommer att knappar och andra klickbara element har för svaga kontrastförhållanden.

 • Det förekommer att innehåll inte går att uppfatta vid förstoring av textmellanrum.

 • Det förekommer att funktionen för att skriva ut inte aktiveras av tangenttryckning.

 • Det förekommer att syftet med en länk är otydligt.

 • Det förekommer att den visuella indikationen vid tangentbordsfokus ej är synlig eller har för svaga kontrastförhållanden.

 • Det förekommer att inmatningsfält saknar ledtext och att det i formulär inte är tydligt vilka fält som är obligatoriska.

 • Det förekommer att komponenter i användargränssnittet inte har tydliga eller saknar namn eller roller.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det förekommer att innehåll använder färger på bakgrund och text som har för svaga kontrastförhållanden.

 • Det förekommer att bilder som används har text i bilden.

 • Det förekommer att knappar och andra klickbara element har för svaga kontrastförhållanden.

Problem vid användning utan hörsel

 • Det förekommer att ljud- och videoinspelningar har inte undertexter.

 • Det förekommer komponenter som är beroende av sensoriska kännetecken.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Det förekommer att ljud- och videoinspelningar har inte undertexter.

 • Det förekommer komponenter som är beroende av sensoriska kännetecken.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • På sidor med inramat externt innehåll förekommer det att listan med lediga jobb inte anpassar sig när skärmorientering är liggande.

 • Det förekommer att funktionen för att skriva ut inte aktiveras av tangenttryckning.

 • Det förekommer att syftet med en länk är otydligt.

 • Det förekommer att den visuella indikationen vid tangentbordsfokus ej är synlig eller har för svaga kontrastförhållanden.

 • Det förekommer att synlig text inte överensstämmer med den maskinläsbara etiketten på komponenter i användargränssnitt.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • På sidor med inramat externt innehåll förekommer det att listan med lediga jobb inte anpassar sig när skärmorientering är liggande.

 • Det förekommer att synlig text inte överensstämmer med den maskinläsbara etiketten på komponenter i användargränssnitt.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Det förekommer att innehåll inte går att uppfatta vid förstoring av textmellanrum.

 • Det förekommer att syftet med en länk är otydligt.

 • Det förekommer att den visuella indikationen vid tangentbordsfokus ej är synlig eller har för svaga kontrastförhållanden.

 • Det förekommer att inmatningsfält saknar ledtext och att det i formulär inte är tydligt vilka fält som är obligatoriska.

Hur vi testat webbplatsen

Knowit har gjort en granskning av Lycksele kommuns webbplats.

Senaste bedömningen gjordes den 1 juni 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 24 november 2022.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 24 november 2022