Till huvudinnehåll

Resurs-centrum

Resurs-centrum arbetar med att hitta
sysselsättning till personer som
är sjukskrivna eller söker arbete.

Resurs-centrum ska hjälpa fler
människor att kunna arbeta och
försörja sig själva.
De erbjuder stöd som är
anpassat efter personens situation.

Resurs-centrum drivs av
Lycksele kommun och samarbetar med
bland annat landstinget och
Arbetsförmedlingen.

Vad kan jag få hjälp med?
Resurs-centrum driver egna projekt och
verksamheter där de kan erbjuda
arbete och praktik.
Det finns många olika praktiska
uppgifter som du kan arbeta med.

Resurs-centrum kan hjälpa dig att
söka arbete eller utbildning.
Du kan till exempel få hjälp att
skriva CV, förbereda arbets-intervjuer
och ordna praktik-plats eller
studie-besök.

Om du är sjukskriven kan
Resurs-centrum bedöma vilka
arbets-uppgifter som passar dig och
ge dig stöd för att du ska kunna
arbeta igen.

Kontakta Resurs-centrum
Om du vill kontakta Resurs-centrum
kan du ringa kommunens kundtjänst på
telefon-nummer 0950-166 00.
Du kan också få mer information om
Resurs-centrum av din handläggare på
Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan eller socialtjänsten.

 

Tillbaka till föregående sida
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 8 maj 2018