Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Söka, byta eller säga upp förskole-plats

Om du vill ha plats för ditt barn på förskola eller
familje-daghem ska du ansöka om det minst
4 månader innan barnet behöver platsen.

Till exempel, om barnet behöver plats från augusti
månad ska du lämna in ansökan under mars månad.
Om du söker plats tidigare har du större chans att
få plats på den förskola du helst vill ha.
Använd den här blanketten för att söka plats:
Ansökan om plats i förskola och familjedaghem.

I blanketten ska du bland annat fylla i
dina och barnets person-uppgifter.
Du ska också fylla i vilken förskola du vill att
barnet ska gå i och varför ditt barn behöver
förskole-plats, till exempel för att du arbetar.

När barnet fått en förskole-plats får du ett brev där
det står vilken förskola barnet får börja i och
annan information som du behöver.

Byta plats
Om det inte finns plats för ditt barn på
den förskola du har önskat blir ni erbjudna
en plats på en annan förskola.

Senare kan ni bli erbjudna att byta förskole-plats till
den förskola som du har önskat.
Om du tackar ja till platsen får barnet byta förskola.
Om du tackar nej till platsen får barnet fortsätta gå i
samma förskola.

Om ni senare vill byta förskole-plats måste du
göra en ny ansökan.
Då använder du den här blanketten:
Byte av förskola, familjedaghem, ansökan.

Säga upp plats
Om du ska säga upp barnets plats ska du
göra det 2 månader innan barnet slutar.
Använd den här blanketten för att säga upp plats:
Uppsägning förskola/famljedaghem.

När du har sagt upp platsen får barnet vara på
förskolan i 2 månader till.
Du ska betala för förskole-platsen fram till
barnet slutar.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 15 september 2017