Till huvudinnehåll

Energi och klimat

Här kan du som privatperson och företagare hitta information om hur du kan använda mindre energi och minska vår klimatpåverkan.

Vi kan minska vår klimatpåverkan och bevara viktiga miljövärden om vi använder mindre energi. Klimatpåverkan till följd av en ökad växthuseffekt betraktas som det allvarligaste miljöproblemet i världen. Det är framförallt människans förbränning av fossila bränslen som ökat halten av växthusgaser i atmosfären.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 7 juni 2018