Till huvudinnehåll

Bygganmälan och attefallshus

En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig.

Exempel på sådana åtgärder är vissa rivningsåtgärder, ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader. Även uppförande av vissa komplementbyggnader, mindre tillbyggnader av en- och tvåbostadshus, byggande av takkupor samt att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus kan kräva anmälan.

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra så kallat attefallshus på maximalt 30 kvadratmeter utan bygglov. Men innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till Myndighetsnämnden för att få ett startbesked.

Bygganmälan och attefallsanmälan kan göras genom vår e-tjänst, se länk till höger.

Uppdaterad den 3 april 2023