Till huvudinnehåll

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten åker på räddningsinsatser vid olyckor och överhängande fara för olyckor och detta för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Detta är den operativa delen i vårt arbete men vi ska även komplettera med en förebyggande del där vi ska se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder. Hur dessa två delar ska vara organiserade och utformade beror på de risker som finns i vår kommun.

I lagen om skydd mot olyckor (2003:778) betonas just detta att man i hela landet ska bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Det betyder att skyddet mot olyckor kan vara olika organiserat och planlagt ute i våra kommuner men målet ska alltid vara detsamma.

Har ni frågor eller undrar över något inom vårt område kan ni ringa kommunens växel 0950-166 00 och be dem koppla er till oss. Ni kan även skicka e-post till: raddningstjansten@lycksele.se

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 21 januari 2020