Till huvudinnehåll

Kaminer och eldstäder

Om du ska installera eller göra en väsentlig ändring av en kamin, eldstad eller rökkanal ska du anmäla det till Myndighetsenheten. I vissa fall kan du behöva bygglov för din installation eller ändring.

Om du vill installera en ny eldstad (braskamin, öppen spis, etc.) och /eller skorsten/rökkanal, ska du göra en anmälan till kommunen.

Detta gäller också om du installerar en braskassett eller spisinsats i din befintliga öppna spis. Byte av eldstad till en ny som kräver murningsarbete, väger tyngre eller som har ett annat bränsleslag, så ska du också göra en anmälan.

Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren redan i tidigt skede för att ta reda på förutsättningarna för installationen.

Om du störs av någon annans eldning
Om du blir störd när någon annan eldar bör du ta kontakt med den som eldar. Om störningen blir långvarig kan du anmäla det till Myndighetsenheten, du når dem enklast via kommunens växel på 0950-166 00.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 31 mars 2023