Till huvudinnehåll

Elda utomhus

Elden har i alla tider fascinerat människan. En sprakande lägereld ger extra krydda åt friluftslivet. Men den kan också sprida stor förödelse om man handskas med den på fel sätt. Allemansrätten ger dig ingen rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden.

När, var och hur får man elda?
Det är förbjudet att elda i markerna när det är risk för brand eller skada på naturen. Elda så nära vatten som möjligt och ha alltid vatten till hands. Använd färdiga eldstäder där sådana finns. Gör annars en eldstad av sand och stenar. Elda inte om det blåser hårt. Elda inte på torvmark eller i mossa. Elda aldrig direkt på berg och klipphällar som kan spricka. Var noga med att släcka eld och glöd ordentligt. Elda inte på undanskymda platser. Röken syns långt och det kan ge onödiga utryckningar för räddningstjänsten. Om man eldar större rishögar informera Lyckseles räddningstjänst innan via telefonnumret 070-330 19 54.

Majbrasor och gräsbränning
I menyn får du fler handfasta råd kring bland annat majbrasor, gräsbränning och risbränning.

Eldförbud under vår och sommar
Under vår och sommar kan det vara helt förbjudet att elda ute i det fria. Eldningsförbud utfärdas av Räddningstjänsten och meddelas i lokala massmedia. Ring räddningschef i beredskap (RCB) 0950-162 11 för att få reda på om eldningsförbud råder i Lycksele.

Brandriskprognos
Här är en länk till dinsakerhet.se. Där finns bland annat information om vilken brandrisk som råder för gräs- och skogsbränder.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 26 juni 2020