Till huvudinnehåll

Vattenverk

Kommunkarta med markering var vatten och avloppsreningsverk finns

Vatten som är obehandlat kallas råvatten. Lycksele kommuns råvatten är grundvatten som vi pumpar upp från våra grusåsar. Det finns stora vattentillgångar i åsarna som dessutom är av mycket god kvalitet.

Lavab transporterar dricksvatten inom Lycksele kommun från 22 vattenverk via 24 reservoarer i 208 kilometer långa vattenledningar med hjälp av 3 tryckstegringsstationer. Varje år levererar vi cirka 115 400 kubikmeter dricksvatten.

Lavab tar i genomsnitt 200 vattenprover per år. Läs mera under dricksvattenkvalitet och analys.

Följande orter i Lycksele kommun har kommunalt vatten:

Betsele
Bratten
Gäddträsk
Knaften
Rusele
Tuvträsk
Vormsele
V:a Örträsk

Björksele
Brännfors
Husbondliden
Lycksele tätort
Rusksele
Umgransele
Vägsele
Ö:a Örträsk

Blåviksjön
Busjön
Kattisavan

Ruskträsk
Vinliden
Vänjaurbäck

 

Uppdaterad den 6 februari 2019