Till huvudinnehåll

Vattenverk

Vatten som är obehandlat kallas råvatten. Lycksele kommuns råvatten är grundvatten som vi pumpar upp från våra grusåsar. Det finns stora vattentillgångar i åsarna som dessutom är av mycket god kvalitet.

Lavab transporterar dricksvatten inom Lycksele kommun från 22 vattenverk via 24 reservoarer i 208 kilometer långa vattenledningar med hjälp av 3 tryckstegringsstationer. Varje år levererar vi cirka 115 400 kubikmeter dricksvatten.

Lavab tar i genomsnitt 200 vattenprover per år. Läs mera under dricksvattenkvalitet och analys.

Följande orter i Lycksele kommun har kommunalt vatten:

Betsele
Bratten
Gäddträsk
Knaften
Rusele
Tuvträsk
Vormsele
V:a Örträsk

Björksele
Brännfors
Husbondliden
Lycksele tätort
Rusksele
Umgransele
Vägsele
Ö:a Örträsk

Blåviksjön
Busjön
Kattisavan

Ruskträsk
Vinliden
Vänjaurbäck

 

Uppdaterad den 3 januari 2023