Till huvudinnehåll

Sprinkler

För att ansluta en fastighets sprinkleranläggning till det allmänna vattennätet ska avtal om anslutning upprättas med Lycksele Avfall och Vatten AB. Återströmningsskydd och specifika regler för anläggningen regleras i avtalet, liksom avgift för administration och framtida brukning.

Lycksele Avfall och Vatten AB har dock ingen skyldighet att leverera vatten för brandbekämpning via sprinkler. Huvudsyftet är att leverera vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. LAVAB har heller ingen absolut leveransgaranti för vare sig dricksvatten eller sprinklervatten. Akut avstängning av sprinkleranläggningen liksom förändrade tryck- och flödesnivåer kan förekomma vid läckage, reparation eller annat ingrepp på det kommunala ledningssystemet.  

Fastighetsägaren bekostar alla eventuella ombyggnationer i det allmänna vatten- och avloppsnätet som kan krävas för att kunna ansluta fastighetens sprinkleranläggning, även återställning av asfalt.

Uppdaterad den 29 maj 2018