Till huvudinnehåll

Brandpost

Vattnet i vårt ledningsnät är i första hand ett livsmedel. Lycksele Avfall och Vatten AB:s uppgift är att producera och leverera dricksvatten till Lycksele kommuns hushåll. Anslutna abonnenter betalar för nyttigheten och LAVAB:s uppgift är att trygga leverans och säkerhet.

Brandposter byggdes en gång i syfte att användas av Brandförsvaret i samband med brandsläckning.  Numera har Brandförsvaret andra metoder och endast ett fåtal gånger nyttjas brandposter.  

Lycksele Avfall och Vatten AB får hårdare krav på att kontrollera sin vattenleverans, kundernas förbrukning och svinn på ledningsnätet. Ej redovisade uttag från brandposter registreras som svinn eller läckage.  

Svaj på nätet och smutsigt vatten.

Tappning från en brandpost där vattenledningen är lågt dimensionerad ger tryckfall hos omkringliggande abonnenter. Ett plötsligt uttag från en brandpost kan därtill dramatiskt ändra vattnets strömningshastighet, vilket kan leda till att den ”film” som finns på insidan av vattenledningen slits loss och flagor följer med när kunden tappar upp vatten. Flagorna kan också sätta igen filter och missfärga tvättar. Kunderna felanmäler och LAVAB får åka ut på plats och utreda felorsak. 

Framförallt väggbrandposter riskerar att frysa sönder och kan då orsaka stora översvämningar. Nyttjandet av en brandpost kan också ge personskador på grund av tryckkraften från slangen vid ett felaktigt handhavande i samband med uttaget. 

Vid uttag från brandpost för påfyllnad av till exempel spolbil eller vattentank finns en risk för att förorenat vatten strömmar tillbaka in på vattennätet och ut till abonnenterna. På senare år har flera kommuner drabbats av otjänligt vatten och dess konsekvenser. 

 

Uppdaterad den 29 maj 2018