Till huvudinnehåll

Brukande av kommunalt vatten och avlopp

När du har anslutit din fastighet till vatten- och eller avlopps ledningsnätet, vilket ansvar har då du som användare och vi som huvudman?

I dokumentet ABVA, Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Lycksele kommun, finns information om vilket ansvar du som fastighetsägare har då fastigheten är ansluten till det allmnnna vattenledningsnätet.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 11 juli 2018