Till huvudinnehåll

Rengöring av lågreservoarer

Under vecka 20 (13–14 maj) kommer vi att rengöra våra lågreservoarer i Knaften, Vänjurbäck och Gäddträsk.

Under arbetets gång kommer vi att behöva stänga av vattnet vid vissa tidpunkter, det kan också uppstå lågt vattentryck. Ni som berörs av detta kommer att få mer information via sms. Sms skickas ut dagen före.

Vattenvagnar kommer att ställas ut vid behov, var de kommer att stå meddelas också via sms.

Arbetsturordning:

Måndag 13/5 jobbar vi i Knaften

Tisdag 14/5 jobbar vi i Vänjaurbäck och Gäddträsk

Detta är en del av underhållsarbetet för att säkra vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet.

Vet du om ditt telefonnummer finns registrerat så att sms-meddelanden från oss når fram? Om du är osäker, gå in på sms-tjänst på vår hemsida för kontroll och eventuell registrering av uppgifter.

Vänliga hälsningar från VA-enheten

Uppdaterad den 7 maj 2024