Till huvudinnehåll

Ledningsarbete nära Gammplatsen

Lycksele Avfall och Vatten genomför ett ledningsarbete i närheten av Gammplatsen.

Arbetet innefattar borrning under E12an, ungefär 30 meter söder om Johan Skyttes väg, och sträcker sig en bit ut i älven. I början av vecka 14 förbereder vi en vak på älven för att lägga ner de nya ledningarna. Vaken kommer vara väl ut markerad, var uppmärksam om du vistas på isen.

Arbetet har redan påbörjats och förväntas pågå fram till slutet av vecka 14. Idag, den 27 mars, pågår svetsning av rören på Gammplatsens parkering. Därefter kommer de att förvaras på älven tills de kan placeras på sin slutgiltiga position (v.14).

Vaken och ledningarna är tydligt markerade. Vi uppmanar alla att vara försiktiga och uppmärksamma på isen i området.

Uppdaterad den 27 mars 2024