Till huvudinnehåll

Höjda avgifter på behandlat träavfall från 1 maj

Vi informerar om att från och med 1 maj 2022 kommer avgiften att höjas betydligt för det som i dag heter träavfall behandlat.

Rent träavfall och behandlat träavfall måste därför separeras i två olika containers. Tänk på att en enda målad bräda i en container med rent träavfall klassar om hela containern till behandlat träavfall.

Avgiften höjs i första hand på grund av ökade priser på utsläppsrätter när det går till förbränning och detta ger kraftiga prishöjningar för avsättningen.

Träavfall delas alltså från 1 maj upp i tre olika fraktioner: rent trä, behandlat trä samt impregnerat trä.

Hyr container för bättre sortering
Containers (6–10 kubik) finns att hyra för alla olika fraktioner hos oss på LAVAB för bättre sortering på ditt företag. Det blir alltid billigare att lämna sorterat avfall i containern än att lämna osorterat avfall.

Kontakta kundtjänst vid hyra av container
Telefontid vardagar mellan kl. 09.00-12.00, ring 0950-167 20 eller e-post till kundtjanst@lavab.nu

Så här ska de olika träfraktionerna sorteras

Rent träavfall
Rent trä innebär, omålat och obehandlat trävirke och spill rensat från gipsskivor, golvmattor, plast, isolering och takpapp. Spik, gångjärn och mindre beslag behöver inte tas bort då dessa sorteras ut vid flisningen.

Exempel: spånskivor och träfiberskivor, brädor och plank, lastpallar, skåp, lådor, garderober, innerdörrar, bord och stolar

Får ej innehålla: tyg, tapet, golvlaminat, tryckimpregnerat trä, kabeltrummor med stålskoning och/eller stålförstärkt nav, trädstammar, grova grenar och ved, lådor kontaminerade med fruktsaft eller som innehåller annat material än trä, trä som blivit angripit av husbock eller smittat med hussvamp.

Behandlat träavfall
Fraktionen får innehålla ytbehandlat, laminerat, målat och lackat trävirke. Spik, gångjärn och mindre beslag behöver inte tas bort då dessa sorteras ut vid flisningen.

Exempel: golvbrädor, formvirke, läkt, spånskiva, plywood (plyfa), ställningsplank (inte HaKi), dörrar och fönsterbågar utan glas.

Får ej innehålla: tyg, tapet, golvlaminat, tryckimpregnerat trä, kabeltrummor med stålskoning och/eller stålförstärkt nav, trädstammar, grova grenar och ved, lådor kontaminerade med fruktsaft eller som innehåller annat material än trä, trä som blivit angripit av husbock eller smittat med hussvamp.

Impregnerat träavfall
Impregnerat trä klassas alltid som farligt avfall. Därmed gäller de regler och begränsningar i avfallsförordningen som avser hantering och transport av farligt avfall. Impregnerat trä ska vara separerat från annat trä samt övriga avfall. Det får alltså inte förekomma i någon annan avfallsfraktion.

Kontakta personalen på ÅVC när ni kommer med tryckimpregnerat så hänvisar de hur ni ska göra.

Uppdaterad den 27 april 2022