Till huvudinnehåll

Minska ditt avfall

Att minska avfallsmängderna är en viktig åtgärd för att minska påverkan på miljö och klimat. Allt avfall har från början varit produkter som när de tillverkades krävde råvaror, energi och kemikalier, det är här under tillverkningen som miljöpåverkan är som störst.

För att minska avfallet måste vi hjälpas åt genom att både konsumera klokare och kassera mindre. Att återvinna och återbruka avfall är bra, men det är ännu bättre för klimatet och miljön om vi kan förebygga så att avfallet aldrig blir till.

En bonuseffekt är att minskat avfall också minskar våra kostnader vilket i slutändan gynnar dig som kund.

Avfallstrappan
I Sverige är vi bra på att återvinna men samtidigt ökar vår konsumtion, vilket gör att mer och mer avfall produceras. Varje år slänger vi svenskar nästan 500 kilo avfall per person. Därför räcker det inte med att återvinna, vi måste kliva upp längs avfallstrappan, vilket innebär att återanvända och minimera mängden avfall genom att minska vår konsumtion av varor.

Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur vårt avfall ska tas om hand.

Minimera (bästa steget i avfallstrappan, hit ska vi): Motverka att avfall uppstår. Tänk efter: behöver jag verkligen den här prylen? Skulle jag lika gärna kunna låna eller hyra den för att förbruka mindre resurser?

Återanvända: Ge prylar en andra chans. Handla begagnat och sälj själv vidare det som du inte längre använder. Är något trasigt? Se efter om det går att laga/reparera och på så vis förlänga produktens livslängd.

Återvinna: När återanvändning inte är möjligt ska materialet återvinnas. Lämna förpackningar till återvinningsstationen och batterier, elektronik och mycket annat till återvinningscentralen.

Energiutvinna: Om materialet inte kan återvinnas förbränns det i en anläggning för att omvandla energin i avfallet till el och värme.

Deponera: Det sista steget är att avfallsanläggningen deponerar (gräver ner) och täcker över det avfall som blir kvar.

Klicka på illustrationen för förstoring.

Avfallstrappan_text_sidbild.jpg

Uppdaterad den 24 mars 2023