Till huvudinnehåll

Förpackningsinsamling - nya regler

Regeringen har fattat beslut om en ny förpackningsförordning som innebär en del förändringar för det kommunala avfallsansvaret. Enligt förordningen ska kommunerna ta över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushåll den 1 januari 2024 och senast 2027 ska kommunerna tillhandahålla fastighetsnära insamling (FNI) för pappers-, plast-, glas och metallförpackningar.

 

Nya regler för förpackningsinsamlingen

Det ska vara lätt att göra rätt när det handlar om att samla in förpackningar. Huvudsyftet med den nya förordningen är att öka materialåtervinningen av förpackningar och samtidigt minska att förpackningar hamnar i restavfallet. Reglerna innebär bland annat:

  • 1 januari 2024: Kommunerna tar över ansvaret för att samla in hushållens förpackningsavfall.
    • Kommunen tar över drift och ansvar för alla återvinningsstationer. Återvinningsstationerna kommer att finnas kvar, och fler kommer att placeras ut, där har alla hushåll möjlighet att lämna förpackningsavfall för återvinning.
    • Från 2024 är det bara kommunen som får samla in förpackningsmaterial från hushåll. Det blir då inte längre tillåtet för fastighetsägare till flerbostadshus att själv anlita en privat aktör som hämtar förpackningar, den aktör som idag hämtar förpackningar vid era fastigheter kommer att säga upp nuvarande avtal.
  • 1 januari 2027: Kommunerna ska ha infört fastighetsnära insamling av förpackningar från hushållen (papper, plast, glas och metall). Med fastighetsnära menas att det ska samlas in på samma plats som mat- och restavfallet. Skrymmande förpackningar av papper och plast samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser, återvinningsstationerna.

Har du fastighetsnära insamling idag?

Fastighetsägare som redan idag har en ordnad fastighetsnära insamling av förpackningar kommer förhoppningsvis kunna fortsätta med detta efter 1 januari 2024 men i en annan form. Då måste all insamlingen av förpackningar ske via Lycksele Avfall och Vatten AB. För detta har Lycksele Avfall och Vatten AB skapat ett auktorisationssystemet. Med detta kan vi fortsättningsvis erbjuda fastighetsnära insamling.

Är du intresserad av fastighetsnära insamling av förpackningar är två företag godkända inom auktorisationssystemet. se avtal nedan. 

Ragn-Sells Recycling AB

Stena Recycling AB

Uppdaterad den 20 december 2023