Till huvudinnehåll

Bowlinghall

Två bowlare

Lycksele bowlinghall har åtta banor och drivs sedan slutet av 2014 i kommunal regi.

Hallen används flitigt av Jonsta BK som spelar i allsvenskan samt av pensionärsföreningen Panterbowlarna. Under kvällar och lördagar är allmänheten välkommen att spela i hallen.

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Agne Hörnestig

Uppdaterad den 21 oktober 2021