Till huvudinnehåll

Aktivitetsområden

Människokroppen behöver rörelse för att fungera optimalt genom livet. Fler och fler vill träna eller utföra annan fysisk aktivitet utanför organiserade former eller krav på att vara medlem i en förening.

Aktivitetsområden och spontanidrottsplatser är mötesplatser för fysisk aktivitet oavsett ambitionsnivå för olika åldersgrupper och kan exempelvis vara banor för olika upplevelser och äventyr, skateparker, Parkour, cykelbanor, fotbollsplaner, konditionsbanor, boulebanor med mera.

Kommunstyrelsen avsatte pengar 2022 för utveckling av spontanidrottsplats vid Grubbans idrottsplats. Lycksele kommun utförde tillsammans med Change the game och årskurs 6-elever en workshop för att tillsammans skapa en trygg, attraktiv mötesplats med fokus på rörelserikedom. Resultatet av workshopen samt inkommande förslag från allmänheten är en pumptrack, ett utegym samt tre hängmattor.

Pumptrack

Pumptrack är en sammanhängande bana där man kör runt i en ovalformad bana med pumpande rörelser, längs med banans "vågor", därav namnet Pumptrack. För att ta sig runt på banan "pumpar" man sin cykel, kickboard eller skateboard för att få fart runt.

Grubbans IP klar.jpg

Utegym i dom samiska färgerna

Ett utegym bjuder in till spontan träning och rörelse under dygnets alla timmar under barmarkssäsongen. Ett utegym kan erbjuda något för de allra flesta, med enklare träningsmöjligheter och förhoppningsvis en hälsosammare livsstil som resultat. Utegymmet är i dom samiska färgerna och symboliserar Lycksele som samisk förvaltningskommun där syftet är att skapa tillhörighet och gemenskap i våra utomhusmiljöer.

I stadsparken finns en anlagd bana för allmänheten att spela boule på. Boulebanan anlades 2023 och är placerad nedanför gamla läkarvillan på den öppna gräsytan.

Önskar du någonstans att parkera din bil så rekommenderar vi de allmänna parkeringarna intill Skolgatan 9.

Boulebanan.jpg

Discgolfbana, lekplats och vindskydd i Hedlunda

Hedlunda Bygdegård och Idrottsförening har anlagt en discgolfbana, lekpark och vindskydd intill badplatsen i Hedlunda. Satsningen tillför många värden för Hedlunda som by och för Lycksele som utflyktsmål.

Skogsparkens discgolfbana på Norräng

Skogsparkens discgolfbana ligger i en vacker, kuperad miljö och är en av länets finaste discgolbanor.

Discgolf.jpg

Uppdaterad den 29 november 2023