Lycksele Avfall och Vatten AB

Vart vänder jag mig

Tecknad bild där en man välkomnas

 Att tänka på för att underlätta utredningsarbetet 

  • Var uppkom störning? Adress, fastighetsbeteckning
  • Hur kom vattnet in?
  • Vilka åtgärder tog du?

Akuta störningar dagtid (LAVAB, kundtjänst
Avlopp, Dricksvatten                             0950-167 20


Akuta störningar kvällstid (SOS-Alarmering)
Avlopp, Dricksvatten                              0950-101 17

Skadeanmälan (Försäkringsbolagen)
Se gula sidorna i telefonkatalogen eller på internet.

Störningar på privata ledningar (VVS-företag)
Se gula sidorna i telefonkatalogen eller på internet.

LAVAB:s kundtjänst tar emot och besvarar frågor om:
Typ av avloppssystem i gatan                

telefon 0950-167 20 eller mail kundtjanst@lavab.nu

Uppdaterad den 13 juni 2018