Till huvudinnehåll

Självstängande golvbrunn

Teckning självstängande golvbrunn

En självstängande golvbrunn fungerar enligt samma princip som en backventil och tillåter endast vattenströmning i en riktning. Brunnen kan stå emot ett tryck av cirka en meter vattenpelare men kan klara det dubbla om locket (silen) skruvas fast. Brunnen kräver regelbunden tillsyn.

Följ tillverkarens skötselinstruktioner! Tänk på att en dåligt skött brunn i värsta fall inte ger något översvämningsskydd.

Fördelar:

  • Brunnen är automatisk.
  • Brunnen är förhållandevis enkel att installera.
  • Brunnen har automatisk luktspärr vid uttorkning. 

Nackdelar:

  • Brunnen är inte lika trycksäker som en manuellt avstängningsbar golvbrunn.

Uppdaterad den 13 juni 2018