Till huvudinnehåll

Pumpning av dräneringsvatten

Teckning pump av dräneringsvatten

Det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringsledningarna runt huset är att pumpa dräneringsvattnet. Vid pumpningen lyfts vattnet upp till marknivån och får sedan rinna med självfall ut till LAVABs ledningar. 

Installationen kräver regelbundet underhåll och bör förses med larm som utlöses vid störningar i driften av pumpen.

Fördelar:

  • Pumpning är den säkraste lösningen för att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringssystemet. 

Nackdelar:

  • En anläggning för pumpning kräver regelbunden tillsyn.
  • Installation av en anläggning för pumpning medför ingrepp i fastighetens avloppssystem.
  • Att bygga en anläggning för pumpning är relativt dyrt.

Uppdaterad den 13 juni 2018