Till huvudinnehåll

Manuellt avstängningsbar golvbrunn

Teckning manuellt avstängningsbar golvbrunn

En manuellt avstängningsbar golvbrunn måste vara ordentligt förankrad i golvet för att kunna stå emot vattentrycket från ett överbelastat avloppssystem. Brunnen ska bara vara öppen när man släpper ut vatten. 

Brunnen kräver regelbunden tillsyn. Följ tillverkarens skötselinstruktioner! Tänk på att en dåligt skött brunn i värsta fall inte ger något översvämningsskydd.

Fördelar:

  • Brunnen är mycket trycktålig och tät om den sköts väl.
  • Brunnen är tillverkad i material av hög kvalitet.
  • Brunnen ger ett bra skydd när den är stängd.

Nackdelar:

  • Brunnen måste manövreras manuellt.
  • Om brunnen är stängd kan vatten inte ledas bort, till exempel vid vattenläckor

Uppdaterad den 13 juni 2018