Till huvudinnehåll

Åtgärda problem med inträngande trädrötter

Teckning av trädrötter

Man bör inte placera nya träd nära avloppsledningar. Träd med speciellt aggressiva rötter såsom pil, poppel och platan bör helt undvikas.

Att rensa en ledning från trädrötter som trängt in genom rörskarvar ger bara ett kortsiktigt skydd mot stopp i avloppsledningar. Efter en rotskärning kommer rötterna igen med förnyad styrka. Rotskärningen måste därför upprepas med 2-3 års mellanrum. Den bästa lösningen för att undvika återkommande problem med rötter är att ta bort träd som står i närheten av avloppsledningar.

Uppdaterad den 13 juni 2018