Till huvudinnehåll

Använd källaren på ett lämpligt sätt

Teckning bordtennisbord i källare

För hus med källare krävs numera pumpning av dräneringsvatten från husgrunden. Dessa krav på skydd mot översvämning, är en följd av de senaste decenniernas förändrade användning av källare.

För att minska skadorna vid en eventuell översvämning bör man anpassa användningen av källaren efter aktuellt översvämningsskydd. Undvik alltför påkostad inredning i källaren och förvara inte dyr utrustning och värdefulla inventarier där om det inte finns ett fullgott översvämningsskydd. 

Ha ett källargolv av fukttåligt material, t ex klinker. 

Det är viktigt att informera hyresgäster om hur de kan använda källaren med hänsyn både till aktuellt översvämningsskydd och till fastighetens försäkringsvillkor. 

Exempelvis kan nämnas att en fastighetsägare som använde sin källare som lager inte fick någon ersättning eftersom källaren inte ska användas för sådana ändamål. 

Uppdaterad den 13 juni 2018