Till huvudinnehåll

Använd inte avloppet som sopnedkast

Teckning Hälla färg i toalettstolen

Avloppsstopp beror ofta på att man spolat ned något olämpligt i avloppet, till exempel dambindor, tops, tomma förpackningar, stekfett, frityrolja m m. Man ska naturligtvis inte heller spola ner lösningsmedel, vätskor från penseltvätt, färgrester m m som kan störa processerna i avloppsreningsverken.

 Förebyggande åtgärder

  • Placera en papperskorg vid toalettstolen för allt badrumsavfall.
  • Använd tomma mjölkförpackningar för att samla upp stekfett från matlagning. När fettet har stelnat slängs paketet tillsammans med övriga sopor.

Uppdaterad den 13 juni 2018