Lycksele Avfall och Vatten AB

Fyra typer av källaröversvämningar

Tecknad bild där en man sitter i fåtölj helt under vatten

Man skiljer mellan fyra olika typer av källaröversvämning.

  • Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem
  • Vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv
  • Vatten tränger in genom källarfönster, garageport, spygatter etc
  • Vatten strömmar ut från läckande vatteninstallationer

De olika typerna beskrivs under länkarna till vänster. För varje typ ges exempel på åtgärder som ökar skyddet mot översvämning.

Uppdaterad den 13 juni 2018