Lycksele Avfall och Vatten AB


Att tänka på om man drabbas av översvämning

Teckand bild sprutar vatten i ansiktet

Nedan redovisas en checklista över vad man bör tänka på om man drabbas av källaröversvämning.

CHECKLISTA

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
  • Skaffa hjälp med länspumpning.
  • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Ring försäkringsbolaget.
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
  • Anmäl översvämningen till LAVAB.

Vid källaröversvämning under torrväder bör man undersöka servisbrunnen. På så vis kan man konstatera om översvämningen är orsakad av stopp i fastighetens ledningar eller av stopp i kommunens ledningar (se under vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem).

Fotograf: Illustration Svenskt Vatten

Uppdaterad den 13 juni 2018