Till huvudinnehåll

Reningsverk

Kommunkarta med reningsverken markerade med röd punkt

I Lycksele kommun finns 11 reningsverk samt ett antal stora slamavskiljare. Dessutom finns 36 avloppspumpstationer som leder avloppet till reningsverken.

Lycksele reningsverk är störst och byggdes i början av 1970-talet. Lycksele reningsverk tar även emot slam från mindre reningsverk och samtliga slambrunnar i kommunen.

Reningsverken i kommunen är placerade i

Lycksele Tuvträsk
Kattisavan Rusksele
Knaften Vormsele
Bratten Östra Örträsk
Björksele Västra Örträsk       
Kristineberg       

 

Reningsverken kan variera något i sin uppbyggnad men är i princip lika genom att de renar avloppsvattnet mekaniskt och kemiskt.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 11 juli 2018