Lycksele Avfall och Vatten AB

Slam-tömning

Slam är det som blir kvar när
avlopps-vatten renas.

Slam från enskilda avlopp samlas i en
brunn eller tank som du har på din tomt.
Lycksele Avfall och Vatten AB tömmer
brunnar och tankar från slam en gång per år.
För fritids-bostäder sker tömning vartannat år.
Du ska betala en avgift för
varje slam-tömning.

Så här kan du göra det lättare för
tömnings-bilen att tömma din brunn eller tank:

 • Se till att tömnings-bilen kan
  parkera högst 20 meter från
  brunnen eller tanken.
 • Ta bort hinder som är i vägen, röj bort
  sly och gräs.
 • Markera brunnen eller tanken med
  vilken fastighet den tillhör.

Kontakt
Om du har frågor om slam-tömningen eller
avgifter kan du kontakta
Lycksele Avfall och Vatten AB.
Du kan ringa på vardagar mellan
klockan 9:00 och 12:00 på
telefon 0950-167 20 eller skicka e-post till
kundtjanst@lavab.nu

Om du vill att din brunn eller tank ska
tömmas mindre ofta kan du kontakta
kommunens myndighets-enhet.
Du kan ringa via kundtjänst på
telefon 0950-166 00 eller skicka e-post till
myndighetsenheten@lycksele.se

Tillbaka till föregående sida
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 28 augusti 2018