Lycksele Avfall och Vatten AB


Faktura till oss

Vy över umeälv

Våra fakturor scannas in och skickas därför med en speciell fakturaadress till ett scaningsbolag.
Om ni vill skicka via e-post, läs; Skicka fakturor till oss via e-post

Fakturorna till oss ska alltid innehålla en referens bestående av åtta tecken, WW med efterföljande sex siffror. Märk även fakturan med namn på beställare, eventuellt projektnummer eller vad beställningen avser.
Beställaren från LAVAB förser er med rätt information.

Fakturaadress
Lycksele Avfall och Vatten AB
(referens WW med efterföljande 6 siffror, erhålls vid beställning)
Box 210
921 24  LYCKSELE

Organisationsnummer
559074-3786


Uppdaterad den 9 juli 2018