Lycksele Avfall och Vatten AB


Information

Här nedan hittar du den information som kommer ut varje kvartal i annonsbladet. Informationen gäller framför allt permanentboende/fastighetsägare men även personer boende i lägenhet berörs. Årsinformationen till fritidshusboende/-ägare skickas med årsfakturan till våra abonnenter.

2018

Infoblad kvartal 4

Infoblad kvartal 3

Infoblad kvartal 2

Infoblad kvartal 1

Infoblad fritidshus

2017

Infoblad kvartal 4

Infoblad kvartal 3


Uppdaterad den 6 juli 2018