Lycksele Avfall och Vatten AB


SMS-tjänst

Telefon med meddelande från LAVAB

Lycksele Avfall och Vatten AB använder en SMS-tjänst för att informera om planerade eller akuta vattenavstängningar. Kan även användas vid andra tillfällen rörande information om avfall, vatten eller avlopp.

Systemet ringer automatiskt till din fasta telefon och/eller skickar ett sms till din mobiltelefon. Vårt register är i huvudsak baserat på data från Bisnode och uppgifter företag eller privatpersoner själv lagt in, dessa uppgifter lämnar vi inte ut till någon.

Du som abonnent behöver inte göra något utan meddelandet skickas via systemet till den som berörs av t ex vattenavstängningen. Hemsidan, samt i vissa fall övriga informationskanaler som radio/TV/tidning, används även som informationskanal.

För att meddelandet ska komma fram till berörda så måste den boendes/fastighetsägarens telefon vara kopplad till den adress som markeras vid utskicket av meddelandet. Gå in på länken nedan för kontroll samt eventuell komplettering då kontantkortstelefoner samt jobbmobiler kanske inte är kopplade till den fastighet som man är berörd av. Om du har ett fritidshus, lägg även till adressen för fritidshuset

Här finns en länk till självregistrering (klicka) där du kan kontrollera att dina uppgifter stämmer, lägga till fler telefonnummer och adresser samt ta bort uppgifter. Använd den telefon som meddelandet skall gå till.

Beskrivning över hur det går till hittar du i manualen.

Vill du läsa mera om sms-tjänsten, klicka här.


Uppdaterad den 6 juli 2018