Lycksele Avfall och Vatten AB


Vatten och avloppstaxa, fritidshus

Detta är ett utdrag ur vatten- och avloppstaxan 2020, brukningsavgifter för fritidshus.
Belopp i svenska kronor (sek). Taxan beslutas av kommunfullmäktige en gång per år.

 

AVSER FAST GRUND- AVGIFT FAST AVGIFT PER ENHET RÖRLIG AVGIFT TAXA TOTALT PER ÅR
Grund-/registerhållningsavgift 300     300
Vattenmätning (per kbm)     18,34 18,34
er lägenhet och/eller bostads/lokalyta (per påbörjad 150 kvm bruttoarea)   1 291   1 291
         
1-fam fritidshus vatten + avlopp 300 1 291 550 2 141
1 fam fritidshus vatten 300 1 291 220 1 811
1 fam fritidshus avlopp 300 1 291 330 1 921
         
2 fam fritidshus vatten + avlopp 300 2 582 1 100 3 982
2 fam fritidshus vatten 300 2 582 440 3 322
2 fam fritishus avlopp 300 2 582 660 3 542
         
Ladugård mindre än 10 storkreatur (vatten) 300 0 2 443 2 743
Laugård mindre än 10 övriga djur (vatten) 300 0 1 108 1 408

 

Rörlig avgift:
Vatten 7,34 kr/kbm + Avlopp 11,00 kr/kbm = 18,34 kronor per kubikmeter

 

Här finns Vatten- och Avloppstaxan i sin helhet.

ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Lycksele kommun


Uppdaterad den 9 januari 2020