Lycksele Avfall och Vatten AB

Återvinningscentraler

 
Öppettider idag lördag 19 september 2020

Nyheter

 
Skyltar grovavfallsinsamling
Grovavfallshämtning i byar 2020

15 september 2020

Nu har förfrågan hos byaföreningarna om intresse att ansvara för grovavfallsinsamlingen under tre dagar första helgen i oktober skickats ut. Förfrågan är skickad per post och svar ska vara inne senast 25 september, per post eller mail.


Kasta avfallspåse
Utställning av Avfallsplan samt Lokala Avfallsföreskrifter

28 augusti 2020

Kommunen vill ha dina åsikter om föreskrifterna och planen innan de tas upp för beslut om antagande i fullmäktige. Kommunens avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter är viktiga verktyg för att långsiktigt utveckla och förbättra avfallshanteringen för att bli en del av och bidra till det hållbara samhället.


Kontor med flyttlådor
Huvudkontoret flyttar

24 augusti 2020

Närmaste veckan pågår flytt av kontoret med tillhörande arkiv från Storgatan till Skolgatan i Lycksele. Handläggningstiderna kommer av den anledningen att bli längre.


Visa mera     

Driftstörningar

 
Vatten i glas
Underhållsarbete i Kristineberg

25 augusti 2020

Underhållsarbete i det allmänna vattenledningsnätet kommer att utföras under måndag 31 augusti och tisdag 1 september.

Tidigare beslutat datum blev inställt. Nu är nya datum aktuella.


Luftvattenspolning
Renspolning Jonsta 31 augusti

25 augusti 2020

Renspolning av vattenledningsnätet sker under onsdagen på Jonsta-området i Lycksele.

Tidigare datum blev inställt. Nu är nytt datum aktuellt.


Tvätta bilen med vattenslang
Tryckfall och luft i ledningar vecka 35

23 augusti 2020

Från måndag till fredag vecka 35 kommer tryckfall och luft i ledningar att förekomma i hela ledningsnätet kopplat till Lycksele vattenverk.


Visa mera     


Kontakt


Kundtjänst

telefontid 09.00-12.00 vardagar. För AKUTA problem avseende vatten eller avlopp under helg eller efter 16:00 vardagar, se telefonnummer under vatten och avlopp.

Lycksele ÅVC

telefon 0950-167 16