Till huvudinnehåll

Planhandlingar

Här kan du hitta översiktsplanens tillhörande dokument i pdf-format.

 

Översiktsplanen i helhet

Samrådsredogörelse

Särskilt utlåtande

Särskild handling

Länsstyrelsens granskningsyttrande (Länsstyrelsen har hänvisat till att yttrandet tillgodosetts och har inga kvarvstående synpunkter)

Protokollsutdrag antagande

Uppdaterad den 14 juni 2023