Lycksele Avfall och Vatten AB

Vanliga frågor

Färgskiftningar i vattnet

Grumligt vatten?
Det har troligtvis varit en störning på vatten-nätet i ditt område. När vattnet stängs på grund av driftstörning och även när det kommer tillbaka efter ett driftavbrott kan vattnet upplevas grumligt. Det kan antingen vara rost eller mangan som lossnat från ledningarna.  Mangan är ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten.
Detta kan åtgärdas genom att spola kallvatten från första inkommande kran i cirka 15 minuter under uppsikt. Upprepa vid behov. Kontakta annars kundtjänst LAVAB.  

Vitt, nästan som mjölk?
Det har kommit in luft i vattnet, spola rejält i minst 10 minuter och se om det försvinner. Kontakta annars kundtjänst LAVAB.  

Rödbrunt/brunt?
Det är rost som lossnat från ledningarna, spola rejält i minst 10 minuter och se om det försvinner.

Grått/svart/lila?
Det är Mangan, ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten. Spola rejält i minst 10 minuter och se om det försvinner. Kontakta annars kundtjänst LAVAB.   

Varmvattnet är gulgrönt?
Har man fjärrvärme är det förmodligen hål på värmeväxlaren. Värmeväxlarvattnet är färgat just för att detta skall synas. Kontakta Skellefteå Kraft.  

Dåligt tryck

Kranarnas silar kan behöva rengöras då lösa partiklar, mangan eller rost, kan täppa till. Spola rent silarna i de kranar som. finns i fastigheten. (kök, toalett, dusch, tvättstuga och så vidare).  

 

Varför blir mitt blonda hår grönaktigt när jag tvättar det?

Det blir färgat av kopparjoner som kommer från fastighetens kopparledningar. 


Uppdaterad den 9 juli 2019