Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Timmervägen

På grund av kabelgrävning med start 2019-06-17 är framkomligheten begränsad för gående och cyklister på gång- och cykelvägen på Timmervägen, del av Tannbergsvägen och Frykholmsvägen. Grävningen är klar men ytan efter grävningen längs GC-vägen återställs sommaren 2020.

Uppdaterad den 13 januari 2020

Kontakt


Vid frågor och felanmälan


Felanmälan efter kontorstid

SOSAB

telefon 0950-101 17