Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Trafikregler och säkerhet

Kommunen ansvarar för de lokala trafikföreskrifter som gäller i Lycksele. Dessa innehåller särskilda trafikregler som gäller inom kommunen.

Alla gällande trafikföreskrifter finns publicerade i Svensk trafikföreskriftssamling. 

Läs gärna mer om vilka lokala trafikföreskrifter som gäller på olika gator och platser i kommunen.

Transportstyrelsen om lokala trafikföreskrifter

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 15 mars 2017