Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Gatubelysning

Belysning ökar säkerheten för trafikanterna på våra gator och gång- och cykelvägar. Belysning bidrar även till en trevligare omgivning och gör att områdena blir tryggare och trevligare att vistas i. 

Kommunen äger all offentlig belysning på kommunala gator, efter vissa enskilda vägar och i parker. Driften av gatubelysningen i Lycksele kommun ligger ute på entreprenad på uppdrag av kommunen. 

När lyser gatubelysningen?

Gatubelysningen i Lycksele kommun tänds den 1 augusti och släcks ned mellan 1 maj och 31 juli.  

Seriebyte 

Lamporna seriebyts vart fjärde år. För att hålla nere underhållskostnaden åtgärdas felanmälningar i samband med upptändning på hösten.

Felanmälan

Vill du göra en felanmälan? Kontakta kommunen via mejl eller växeln, kontaktuppgifter hittar du på denna sida.

Vad kan jag som fastighetsägar tänka på gällande gatubelysningen?

Som fastighetsägare kan du hjälpa till att säkra trafikmiljön ytterligar genom att klippa eller avverka träd eller stora buskar på din tomt som hindrar ljuset från gatubelysningen. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att ljuset inte skyms. Tack för att du hjälper till att göra våra gator och kvarter tryggare och mer trafiksäkra! 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 5 februari 2020

Kontakt


Vid frågor och felanmälan


Felanmälan efter kontorstid

SOSAB

telefon 0950-101 17