Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Ansvariga för vägnätet

Väghållaren kan vara kommunal, statlig eller enskild. Lycksele kommun ansvarar för drift, underhåll och investeringar på det kommunala vägnätet.

Det kommunala vägnätet samt gång- och cykelvägar ska snöröjas, sandas, städas och repareras året om. När reparationsarbeten utförs kan det medföra begränsad framkomlighet för dig som trafikant. Under Vägarbeten och störningar hittar du information om vilka gator som berörs. 

Statliga vägar

Trafikverket ansvarar för väghållning av statlig väg. Genom Lycksele stad gäller det Blåvägen (E12), Sorselevägen, Vilhelminavägen, Åselevägen och Hedlundavägen. Till höger på sidan hittar du kartor på Trafikverkets vägar genom Lycksele stad samt Trafikverkets gång- och cykelvägar.

Lågtrafikerade vägar

På många lågtrafikerade vägar är den enskilda väghållaren ansvarig, det vill säga närboende och fastighetsvägare längs vägen. Ofta finns det en vägförening eller samfällighet som ansvarar för vägen

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 5 februari 2020

Kontakt


Vid frågor och felanmälan


Felanmälan efter kontorstid

SOSAB

telefon 0950-101 17