Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Hur går det till

Hur det går till beror lite på var du bor. Det finns tre scenarior. Du bor i ett område som redan är utbyggt och då blir det en så kallad efteranslutning. Möjlighet två är att du bor i ett område eller kvarter som inte är utbyggt i en ort som är utbyggd och då är det outbyggt område. Det tredje alternativet är att du bor i en by som inte är utbyggd.

Efteranslutning

  • Du skickar in en anmälan om intresse via kommunens e-tjänster.
  • Vi tittar på möjligheten att ansluta din fastighet.
  • Om svaret är ja får du ett kontrakt och ett markavtal som du måste fylla i och lämna in. Därefter kan arbetet påbörjas.
  • Du får besked om var anslutningspunkten är och hur du kan gräva.
  • Innan du börjar gräva måste du kontakta Ledningskollen.se och anmäla var och hur du tänker gräva så att företag som äger ledningar i området har möjlighet att tala om var de går så de inte riskerar att bli avgrävda.
  • När grävningen är klar hämtas materialet du behöver
  • Det är alltså du som fastighetsägare som gräver, lägger ner rör/slang, lägger ut söktråd, drar fibern genom röret och återställer efter grävningen.
  • När allt är klart beställer vi svetsning och installation av den utrustning som kommer att finnas inne i ditt hus.

Outbyggt område
Du kommer att ombes kontakta dina grannar och höra om intresse för fler att dra in fiber. Om fler från samma kvarter gräver samtidigt kan ni hjälpas åt med grävningen, ni lär känna er grannar lite bättre och slipper kanske få gräsmattan uppgrävd något år senare när någon granne vill gräva. I övrigt följer ärendegången den som gäller för efteranslutning.

Outbyggd by
Bor du i en by och vill ha fiber ingrävd krävs en lite större insats. Finns ingen fiber dragen till byn är processen ännu längre. Det som behöver göras är att samla in intresseanmälningar från boende i byn och lämna in dessa.

Utifrån intresseanmälningar och utifrån de prioriterade områdena enligt den kommunala Bredbandsstrategin beslutar kommunen vilka byar som kan bli aktuella för utbyggnad.

För utbyggnad av byar finns det vissa perioder möjlighet söka bidragspengar från Tillväxtverket och Jordbruksverket. När pengarna blir sökbara kan kommun söka bidrag för utbyggnaden av byn. Byn betalar då 30% av totalkostnaden medan bidraget från jordbruksverket täcker 70% av kostnaden (2017). När byn beviljats bidrag kan grävarbetet påbörjas i likhet med efteranslutningsförfarandet.

Kommunen kan på motsvarande sätt söka bidrag för att bygga anslutningen fram till byn. Om detta beviljas betalar kommunen 50% av utbyggnadskostnaden och Tillväxtverket de återstående 50%.

Om något inte funkar som det är tänkt
Grundrelgeln vid fel är att ringa supporten hos din tjänsteleverantör och påtala felet. Om felet inte kan avhjälpas av deras support skall de skicka ärendet vidare till vår drift för åtgärd. Detta gäller till exempel fel på din CPE (dosan på väggen i ditt hus) samt vid dålig, långsam eller obefintlig internetkontakt.

Innan du ringer supporten kan du gärna börja med att dra ur strömmen ur CPE och eventuellt router. Vänta i 15 sekunder och sätt i elkontakten igen. Det är annars något av de första som din tjänsteleverantör kommer att be dig att göra.

Om det skulle vara ett kabelavbrott utanför ditt hus ringer du till oss direkt istället för din tjänsteleverantör. Det kan vara om du råkat gräva av kabeln eller du vet att någon annat gjort. Då ringer du till Stadsnätet via kommunens växel. Vi kommer då att så snart som möjligt utföra de åtgärder som krävs för att reparera skadan.

Till dig som ska gräva på din egen mark
Vi rekommenderar dig att meddela via Ledningskollen.se att du tänker gräva på din mark oavsett orsak till grävningen. Det ger oss och andra ledningsägare möjlighet att markera ut var våra ledningar går för att undvika avgrävningar. Om du inte anmält grävningen och något går sönder står du för hela kostnaden att laga.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 18 maj 2018