Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Bredbandsutbyggnad

Vid utformningen av utbyggnadsplanen har följande geografiska områden bedömts vara prioriterade när det gäller utbyggnad av bredbandsnät:

  • Byar och områden där till exempel elbolag eller andra operatörer, som har koncession för elnät i kommunen, förändrar sina el- eller operatörsnät och förlägger kabel i mark. Möjligheten att samförlägga kanalisation för bredband med elnätet kan vara kostnadsbesparande och ska prioriteras då det är möjligt.
  • Byar och områden där det visat sig möjligt att tillföra medfinansiering från externa intressenter.
  • Byar och områden där näringslivet har behov av bredband för sin verksamhet och sin utveckling.
  • Byar och områden som visat intresse och engagemang att medverka i bredbandsutbyggnaden.
  • Byar och områden där det fasta telenätet tas bort.
  • Byar och områden där data- och telenät visat sig ha stora brister.
  • Områden och stråk som ingår och är prioriterade i regionala strategier för bredbandsutbyggnad i länet.

I exploateringsområden för fritidshus ska kommunen ha avtal, som reglerar ansvar och åtagande när gäller utbyggnaden av bredbandsnät, med företag som exploaterar området.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 26 januari 2017