Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Framtid

Under den här långdragna processen har kommunen dragit många lärdomar och vår ambition är att ta tillvara på dessa och omsätta dem till nytta för så många som möjligt. Det ska såklart vara en trevlig miljö att bo och vistas i kring flygplatsen. Det går heller inte att bortse från att många besökares första intryck av Lycksele tas in på den korta sträckan mellan flygplatsen och tätorten.

Vi vill lyssna in vad ni som bor i området kring flygplatsen vill ska ske och hur området skulle kunna utvecklas i samförstånd med flygplatsverksamhetens behov. Kallelse till sådan träff annonseras under första hälften av 2021.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 7 januari 2021