Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Flyktingguide/Språkvän

Genom att bli guide eller vänfamilj har du möjlighet att hjälpa en nyanländ flykting eller någon som varit i Sverige en tid att få en bra start i sitt nya hemland.

Längre ner kan du se frågor och svar kring uppdraget. Vänfamiljer möjliggör kontakter med svenskar och det svenska samhället. Flyktingen lär känna en medmänniska och får lära känna svenskar, svenska traditioner och kultur. I mötet får flyktingen träna och lära sig svenska.

Din insats blir din tid, din medmänsklighet och dina kunskaper om Sverige och svensk kultur. Du kanske får en vän för livet. Åtagandet är frivilligt och görs utan ersättning. Du avgör själv hur mycket tid du vill satsa. Tillsammans med flyktingen bestämmer ni när ni ska träffas och vad ni ska göra.

Varje vänfamiljsrelation är unik. Rotary och Integrationsavdelningen i Lycksele, hjälper dig att hitta gemensamma nämnare att bygga relationen på - det kan handla om intressen, idrott, yrke eller barn. De hjälper dig med anmälan, matchning och att planera den första träffen.

Fyll i ansökan och bli flyktingguide/Språkvän.

Frågor och svar om flyktingguide/språkvän

Vad är flyktingguide/språkvän? Flyktingguide/språkvän är ett sätt att umgås över gränserna. Nyanlända får kontakter med etablerade personer i Sverige så att deras vardag underlättas, de lär sig snabbare svenska och sociala koder.

Vad syftar flyktingguide/språkvän till? Att underlätta en social integration för alla nyanlända och skapa mötesplatser människor emellan. Ett sätt att bygga broar mellan människor, förebygger fördomar och skapar ett samhälle där alla kan känna sig inkluderade.

Vem kan bli flyktingguide/språkvän? Du som är etablerad i samhället och kan språket (infödd svensk eller med invandrarbakgrund) och vill göra en frivillig insats på fritiden kan bli en flyktingguide/språkvän. Du kan vara en person eller familj.

Vem kan få en flyktingguide/språkvän? Du som relativt nyligen har invandrat till Sverige kan anmäla dig för att träffa en flyktingguide/språkvän. Det krävs endast att du kan lite svenska och vill vara aktiv/engagerad i en personlig kontakt.

Vad gör flyktingguiden/språkvännen? Som flyktingguide och språkvän engagerar du dig frivilligt/oavlönat på fritiden med att guida/välkomna och språkträna nyanlända. Du fungerar som en länk till det svenska samhället.

Får jag någon ersättning? Nej, du får ingen ekonomisk ersättning för att vara flyktingguide/språkvän. Ni deltar båda frivilligt/ideellt.

Utgångspunkter -vad ska jag tänka på? - Det handlar inte om att lära en person hur myndigheterna fungerar utan om att umgås och ha roligt. Skapa ny kunskap och förståelse för olika kulturer och levnadssätt. Det ger en chans att hitta nya vänner samtidigt som man kan utvecklas som person.

Hur går det till? Det första steget för att bli flyktingguide är att fylla i en anmälningsblankett för att visa sitt intresse. När blanketten har mottagits blir du kontaktad, och får information om en person som du ska träffa tillsammans med samordnaren.

Hur länge pågår kontakten? Uppdraget är tidsbegränsat till tre månader, finns inga hinder för att kontakten fortsätter efter uppdraget.

Vad gör vi när vi träffas?  En del träffas för att umgås och prata. Det kan vara allt ifrån att fika till att utföra en idrottsaktivitet tillsammans, kanske utifrån gemensamma intressen. Det är ni som bestämmer – tillsammans.

Hur anmäler jag mig? På Lycksele kommuns hemsida kan du skriva ut anmälningsblankett och skicka/lämna en blankett till angiven kontaktperson.

Varför har jag inte blivit matchad? Matchningen kan ta olika lång tid, allt från veckor till månader. Hur lång tid beror på flera saker när vi inte har deltagare med samma önskemål som dina. Det är mycket som ska stämma överens.

Vem matchas med vem? Ingen matchning är den andra lik. Generellt är det beröringspunkter mellan er, mellan era önskemål, erfarenheter och intressen, som styr vem som sammanförs med vem.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 7 juni 2018

Kontakt


Lycksele kommun

Kundtjänst